TERMENI SI CONDITII

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

 

Versiunea 2018.08.20

HAV-A – este denumirea comercială a S.C. HAV-ARHITECURA S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, strada Novaci nr. 2, bl S9, ap 11, sector 5, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/18096/26.10.2017, cod unic de înregistrare fiscală 38403965.

Vânzător – HAV-A sau orice partener din HAV-A.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Rezervare.

Vizitator – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către HAV-A (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între HAV-A și acesta.

Oaspete – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către HAV-A (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între HAV-A și acesta și care completează câmpurile din Cere-o-Cotație, prin finalizarea procesului de a Cere-o-Cotație, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate.

Client – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către HAV-A (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între HAV-A și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică sau orice entitate juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate.

Site – domeniul www.HAV-A.ro și subdomeniile acestuia.

Cont – secțiunea din Site, „Contul tau”, formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Rezervării și care conține informații despre Client/Utilizator/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Rezervări etc.).

Rezervare – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și/sau Servicii, Etalate, de pe Site.

Bun – orice produs, inclusiv documentele menționate în Rezervare, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Bun-Pecetluit - orice produs, inclusiv documentele menționate în Rezervare, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat care a fost desigilat și apoi resigilat. Desigilarea a fost făcută în vederea expunerii sau de către Cumpărător care și-a exercitat dreptul de retur.

Serviciu – orice serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Rezervare, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Etalare – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită, de maximum 365 de zile, de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

Toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic de către un Vizitator/Oaspete/Client/Utilizator/Cumpărător/Vânzător;

conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului/Oaspetelui de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului/Oaspetelui, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Poreclă – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător/Oaspete poate adaugă Conținut pe Site. Porecla este asociată informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de „Numele dumneavoastra” iar pentru Oaspete sub denumirea de „Numele tau”.

Cere-o-Cotație

secțiunea din Site, „Cere o Cotație”;

un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între HAV-A și Oaspete prin care Oaspetele transmite lui HAV-A, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a obține o estimare de cost pentru Bunuri și/sau Servicii, pentru un caz specific, cu datele puse la dispoziție de Oaspete;

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun și/sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul și/sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător/Vânzător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un Bun și/sau Serviciu. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Bun și/sau Serviciu putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun și/sau Serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formulă de adresare către adresa de email office@hav-a.ro de către un Vizitator/Oaspete/Client/Utilizator/Cumpărător cu scopul de a obține informații despre Bun și/sau Serviciu din Site.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Vizitatorului/ Oaspetelui/ Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului care a adresat o Întrebare pe email către office@hav-a.ro. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Vânzător unui Vizitator/Oaspete/Client/Utilizator/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții incluzând Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și/sau Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către HAV-A, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și/sau Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora pe Site, în cadrul Etalării, fiind compuse din:

„Detalii despre” urmat de numele Bunului și/sau Serviciului;

„Alte detalii”;

Prețul exprimat în Lei;

Data selectată dintre cele disponibile de către Cumpărător.

Temă

un document electronic ce exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale ale Vizitatorului/Oaspetelui/Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului investiției, evidențiate în notă conceptuală, determinând concepția de realizare a obiectivului de investiții, în funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecție a mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări specifice obiectivului de investiții;

 

se elaborează de către Vizitatorul/Oaspetele/Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul investiției sau, după caz, de către Vânzător/proiectant/consultant care prestează Servicii de proiectare/consultanță în domeniu și se aprobă de către Vizitator/Oaspete/Client/Utilizator/Cumărător;

 

se trimite prin email la office@hav-a.ro de către Vizitator/Oaspete/Client/Utilizator/Cumărător.

 

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Rezervări pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Prin înregistrarea unei Cere-o-Cotație pe Site, Oaspetele este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care HAV-A își derulează operațiunile comerciale.

2.3. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Rezervării, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Rezervării. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.4.1. Estimarea de cost primită de Oaspete, după efectuarea Cere-o-Cotației are rol orientativ și nu reprezintă asumarea de către HAV-A a onorariului respectiv.

2.4.2. Onorariul final va fi stabilit după ce se stabilește Tema. Această estimare de cost după efectuarea Cere-o-Cotație se trimite electronic (e-mail) sau telefonic.

2.5. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Rezervare. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Rezervare va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Rezervării și va returna suma achitată.

2.6. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Bunului și/sau al Serviciului.

2.7. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Rezervări îi este permis oricărui Client/Utilizator/Cumpărător.

3.2. Pentru motive justificate HAV-A își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Rezervări și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Oaspetelui/Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel HAV-A. În oricare dintre aceste cazuri, Oaspetele/Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al HAV-A, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate la adresa de mail sesizari@hav-a.ro.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, HAV-A își rezervă dreptul de a cere Oaspeților/Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. HAV-A poate Etala pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care HAV-A are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.7. După achiziționarea și livrarea unui Bun și/sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul și/sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi disponibilă în Cont înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători/Vizitatori de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor și/sau Serviciilor.

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Rezervării, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a HAV-A, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

5.3. Vizitatorului/Clientului/Cumpărătorului/Oaspetelui/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, expunerea, utilizarea, legarea la, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de HAV-A, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al HAV-A asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al HAV-A.

5.4. Orice Conținut la care Vizitatorul/Clientul/Cumpărătorul/Oaspetele/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între HAV-A și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea HAV-A cu referire la acel Conținut.

5.5. Vizitatorul/Clientul/Cumpărătorul/Oaspetele/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.6. În cazul în care HAV-A conferă Vizitatorului/Clientului/Cumpărătorului/Oaspetelui/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Vizitatorul/Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul/Oaspetele are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea HAV-A pentru respectivul Vizitator/Client/Cumpărător/Oaspete/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.7. Niciun Conținut transmis către Vizitator/Client/Cumpărător/Oaspete/Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare Site-ului nu constituie o obligație contractuală din partea HAV-A și/sau al intermediarului/angajatului HAV-A care a mijlocit transferul de Conținut față de respectivul conținut.

 1. REZERVAREA

6.1. Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul poate efectua Rezervări pe Site, prin selectarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite, dintre cele Etalate, alegând data de la care să se considere Rezervarea, urmând a finaliza Rezervarea efectuând Tranzacția prin una dintre modalitățile indicate expres.

6.2. Odată selectat, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta și pentru data aleasă. Selectarea unui Bun și/sau Serviciu și selectarea unei date de rezervare, în lipsa finalizării Rezervării, nu atrage după sine înregistrarea unei Rezervări, implicit nici Rezervarea automată a Bunului și/sau Serviciului.

6.3. Finalizarea Rezervării, de către Cumpărător, reprezintă un acord prealabil expres stabilit între acesta, Cumpărătorul, și Vânzător, prin care acceptă că a citit și luat la cunoștință prezentul Document.

6.4. Prin finalizarea Rezervării Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Rezervării.

6.5. Prin finalizarea Rezervării, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.6. Vânzătorul poate anula Rezervarea efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.6.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a Tranzacției, în cazul plății online;
6.6.2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de HAV-A, în cazul plății online;

6.6.3. datele furnizate de către Client/Utilizator/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.7. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură Rezervare produse multiple care vor fi livrate separat;

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Bun și/sau Serviciu care constă din mai multe loturi sau piese;

6.8. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea trimite online intenția de retur la adresa sesizari@hav-a.ro.

6.9. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Rezervarea este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.9.1. pentru Rezervările achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.9.2. pentru Rezervările achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

6.9.3. pentru Rezervările achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

6.10. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate și starea acestora, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.11. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu Rezervat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres, în scris prin poșta electronică la adresa sesizari@hav-a.ro, intenția de reziliere a Contractului.

6.12. Disponibilitatea unui Bun și/sau Serviciu va fi expusă pe Site după cum urmează:

6.12.1.1. dacă un Bun și/sau un Serviciu are dată de Rezervare disponibilă, atunci Bunul și/sau Serviciul este disponibil pentru achiziție.

6.12.1.2. excepție fac obiectele de artă unicate a căror disponibilitate va fi confirmată telefonic, Vizitatorului/Oaspetelui/Clientului/Utilizatorului/Cumărătorului, de către Vânzător.

6.12.2. dacă un Bun și/sau un Serviciu nu are dată de Rezervare disponibilă, atunci Bunul și/sau Serviciul nu este disponibil pentru achiziție.

 1. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de Servicii, după prestarea completă a Serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau Servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.4. furnizarea de Bunuri și/sau Servicii confecționate/realizate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7.1.8. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări sau a presta Servicii. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează și/sau alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât cele indispensabile pentru executarea lucrărilor cerute, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

7.1.9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

7.1.10. furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

7.1.11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 1. CONFIDENȚIALITATE

8.1. HAV-A va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Vizitatorul/Oaspetele/Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul i le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Vizitator/Oaspete/Client/Utilizator/Cumpărător cu privire la Rezervare/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Site-ului, Oaspetele/Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul oferă Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Oaspetele/Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care Oaspetele/Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul le-a trimis prin intermediul Site-ului. HAV-A nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a HAV-A, Oaspetele/Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai HAV-A: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care HAV-A poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

 1. PUBLICITATE

9.1. HAV-A nu are în strategia actuală de promovare, publicitate de tip Newsletter.

9.1.1. toată promovarea și publicitatea online va fi făcută prin intermediul rețelelor web de socializare iar termenii și condițiile vor intra sub incidența platformelor respective, nu sub incitanța prezentului Document.

9.2. HAV-A își rezervă dreptul de a modifica aceaste prevederi și va avea efect numai după acceptarea noului Document de către Oaspete/Client/Utilizator/Cumpărător.

 1. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile Bunurilor și/sau Serviciilor afișate în cadrul Site-ului www.HAV-A.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Rezervare. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și/sau Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Rezervării ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de HAV-A, cu excepția Bunurilor și/sau Serviciilor vândute de parteneri,

precum și pentru orice alte plăți aferente Rezervării, exclusiv în format electronic, prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Cont-ul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Rezervării, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Cont și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Rezervări, existente în Cont.

10.5. Prin trimiterea Rezervării, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Cont și să fie înscrisă Rezervarea în istoricul Rezervărilor tot în Cont.

10.6. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: sesizari@hav-a.ro.

10.7 Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile HAV-A și nici nu vor fi stocate de către de HAV-A sau de către procesatorul de plăti integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata să presteze servicii de stocare a datelor de card este

10.8. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Rezervării, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Cont-ului său.

10.9. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

10.10. Procesatorul de plăți, entitate diferită față de HAV-A, nu are nici o obligație de suportare a cheltuielilor legate de denunțarea unilaterală a contractului, în cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract, toate cheltuielile legate de denunțarea unilaterală a contractului de către Cumpărător vor fi suportate de HAV-A.

 1. LIVRAREA BUNURILOR ȘI/SAU SERVICIILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în sediul Vânzătorului, conform opțiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și/sau Serviciilor numai pe teritoriul României.

11.4. Vânzătorul va presta Serviciile în conformitate cu Specificațiile, prezentate pentru Serviciul respectiv Etalat pe Site.

11.5. Dacă Vânzătorul și Cumpărătorul vor negocia și semna, între ei, un contract separat de Site în completarea Bunului și/sau Serviciului Rezervat, care să detalieze Bunul și/sau Serviciul atunci Specificațiile din Site vor fi înlocuite de specificațiile/clauzele/cerințele/obligațiile/anexele din contractul nou și va intra sub incidența legislațiilor referitoare în acel contract iar Contractul și implicit Rezervarea vor fi considerate încheiate.

 1. GARANȚII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către HAV-A, cu excepția Bunurilor-Pecetluite, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile-Pecetluite sau a celor la care este altfel descris în Specificații), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător/distribuitor în parte.

12.2. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Rezervare, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Cont și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Rezervări, existente în Cont.

12.3. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția Bunului pe adresa sesizari@hav-a.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Rezervare (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 1. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Rezervării și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și/sau Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau solicitarea Rezervării, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentul Document în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării Conținutului și/sau la data plasării Rezervării.

14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Documentului și/sau a versiunilor actualizate ale Documentului.

14.5. Documentul poate fi modificat oricând de către HAV-A, acesta fiind opozabili Oaspeților/ Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Documentului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Rezervării și/sau prin trimiterea formularului Cere-o-Cotație și/sau prin efectuarea unei plăti online, aferente Bunului și/sau Serviciului Rezervat pe Site.

 1. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI

15.1. Înscrierea de Review-uri, Comentarii, se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile „Ce au spus clientii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

15.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

– să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit Bun și/sau Serviciu achiziționat de respectivul Utilizator/Client/Cumpărător, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Rezervării;

– să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: know-how, near zero energy, LEED, arch, bay, PHI, Passiv Haus etc.);

– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
– să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi trimisă către office@hav-a.ro și orice Review va fi înscris în secțiunea „Ce au spus clientii”;

– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

– să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

– la Review prezentate public pe Site să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

– să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;

– să nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale HAV-A înscrise pe Site, sesizari@hav-a.ro .

15.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adaugă și un Rating relevant pentru Bunul și/sau Serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al Bunului și/sau Serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

15.5. Când un Review/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător/Vizitator ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Documentul. Textele introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

15.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Documentului în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii în secțiunea „Ce au spus clientii”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de email sesizari@hav-a.ro de sesizări din cadrul Site-ului. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Aplicabilitatea Reglementării (UE) 679/2016 – Utilizatorul/ Clientul /Cumpărătorul /Oaspetele /Vânzătorul declară că înțeleg faptul că li se aplică reglementarea GDPR cu consecințele:

16.2. Vă rugăm să parcurgeți Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 1. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

17.1. Vă rugam să parcurgeți Politica de cookie-uri, care face parte din prezentul Document.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

18.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este cauzată de eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

18.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

19.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între HAV-A și Clienți/ Oaspeți/ Utilizatori/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

 

office@hav-a.ro 004 0787 573 573